Najlepšia cena reziva
Zemné práce na objednávku
Volajte: 0917 166 395

Piliarska výroba

Piliarska výroba Porez drevnej hmoty: 1. Porez drevnej hmoty zákazníka podľa jeho požiadavky – hranoly, fošne, dosky, laty
2. Porez podľa požiadaviek zákazníka z vlastnej drevnej hmoty – hranoly, fošne, dosky, laty
Predaj hotového reziva rôznych dĺžok a hrúbok
Predaj drevnej štiepky a pilín
Ponúkame frézované rezivo, drevostavby

Technológia:Firma TRISTAR disponuje najmodernejšou technológiou pre porez a spracovanie drevnej hmoty importovanou z USA, vyznačujúcou sa okrem iného aj vysokou produkciou

Ponuka zemných prác

Ponuka zemných prác Ponuka zemných prác
Ponuka zemných prác Spoločnosť TRISTAR s.r.o. Vám ponúka vykonávanie zemných prác (kopanie, rovnanie, zhŕňanie). Zemné práce realizujeme strojom JCB 4CX. Stroj má následovné príslušenstvo: lyžica v šírkach 80cm, 60cm, 45cm a svahovaciu lyžicu.
Cena za hodinu realizovaných prác je 30 Eur bez DPH.

Spoločnosť taktiež ponúka nasledovné typy prídavných zariadení:
• Zemné vrty v priemeroch 30cm, 50cm
• Pásový bager
• Buldozér

Cena za hodinovú prácu pásového bagra je 20 EUR bez DPH
Cena za hodinovú prácu buldozéra je 30 EUR bez DPH.

História firmy

História firmy TRISTAR je rodinnou firmou zaoberajúcou sa piliarskou výrobou, ktorej sa rodina GRUS venuje opätovne od roku 1993. Jej novodobým zakladateľom bol Vincent Grus, ktorý sa rozhodol pokračovať v šľapajach svojho otca. Ten vlastnil piliarsku výrobu od roku 1950 do roku 1953, kedy bola činnosť píly pozastavená bývalým režimom. Následne bol majetok znárodnený.
V roku 1993 Vincent Grus založil ako spoločník novú firmu, ktorá bola registrovaná pod obchodným menom Grus spoločnosť s ručením obmedzeným Lipovce. Následne bol zakúpený drevospracujúci stroj, rámová píla XXXX. Počas ďalších rokov firma zveľadila používanú technológiu a rozšírila svoju výrobnú a obchodnú činnosť.
Následne v roku 2010 došlo k vnútornej reštrukturalizácií spoločnosti. Firma zamestnávala 10 zamestnancov čím prispievala k zníženiu nezamestnanosti v obci, keďže zamestnancami boli prevažne občania obce Lipovce.
Dlhoročnými skúsenosťami si firma vybudovala pozitívne a korektné vzťahy s dodávateľmi, zákazníkmi a svojimi zamestnancami.
V súčasnosti tradícia rodiny GRUS v oblasti piliarskej výroby pokračuje v spoločnosti s obchodným menom TRISTAR s.r.o.

Kde nás nájdete

Kde nás nájdete Firma TRISTAR s.r.o. sídli v katastrálnom území obce Lipovce spolu s jej výrobným, skladovacím a predajným objektom. Hlavnými činnosťami, ktorými sa zaoberá je porez a spracovanie drevnej hmoty, sprostredkovanie predaja a predaj reziva.

Kontakt TRISTAR s.r.o.
Lipovce 22, 082 36
Kontaktná osoba: Ľudmila Grus
Telefón: 0917 166 395
e-mail: ludmila.grus@gmail.com

TRISTAR s.r.o., Lipovce 22, 08236, IČO: 36 807 940, DIČ xxxxxx Spoločnosť zapísaní v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, vložka číslo 18885/P, oddiel Sro